www.snelhuren.nu

Spelregels

Aan te leveren documenten en toelichting toewijzen huurwoning

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens en documenten:
Zowel van de aanvrager als eventuele partner). Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens vragen wij u om het BSN- nummer door te halen en de foto onherkenbaar te maken op uw persoonlijke documenten.

 • Inschrijfformulier
 • Duidelijk leesbare kleuren kopie/ kopieën van een geldige identiteitskaart of paspoort, eventuele verblijfsvergunning (voor en achterzijde), conform richtlijnen van de Rijksoverheid
 • Uittreksel Basisregistratie (gemeentelijke basis administratie)
 • Uittreksel vorige woonadressen (kunt u aanvragen bij uw gemeente)
 • Als u een woning huurt of hebt gehuurd, een verhuurdersverklaring
 • Als u een koopwoning heeft|; hypotheekhouders verklaring van uw huidige koopwoning
 • Indien uw koopwoning is verkocht;laatste jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de eerste twee pagina's van de koopovereenkomst
 • Echtscheidingsconvenant (wanneer gescheiden, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)


Loondienst:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie arbeidsovereenkomst
 • Kopie laatste 3 maanden salarisstroken
 • Kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden waarop de salarisstortingen vermeld worden
 • Kopie bankpas/ pinpas van hetzelfde rekeningnummer als uw bankafschrift


Zelfstandig ondernemerschap:

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsverklaringen van de afgelopen 2 jaar met benoeming van het netto resultaat en prognose voor de komende 12 maanden (getekend door accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte Inkomsten- / Vennootschapsbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening van de laatste 3 maanden met factuurstortingen
 • Kopie bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste 3 maand huren
 • Balans en uitgebreide verlies en winstrekening

Graag deze documenten (compleet) mailen naar: verhuur@cornerstonevastgoed.nl

Cornerstone Vastgoed controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze niet in behandeling genomen.

Inkomenseisen:

 • Gemeenschappelijke duurzame huishouding (gezinnen en partners):

Bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) dient minimaal gelijk te zijn aan 3 maal de huurprijs (huur en servicekosten). Voor tweeverdieners geldt ten aanzien van het tweede salaris een andere inkomensnorm. Het tweede inkomen wordt voor 75% meegenomen in de inkomensberekening. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Borg: 2 tot 3 maanden huur (afhankelijk van uw situatie).

 • Woningdelers:

Voor woningdelers geldt dat zij gezamenlijk over een bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) moeten beschikken dat minimaal gelijk is aan 3 maal de huurprijs (huur en servicekosten). Het tweede en/of derde inkomen wordt voor 75% meegenomen in de inkomensberekening.

Borg: 2 tot 3 maanden huur (afhankelijk van uw situatie).

 • Zelfstandig ondernemers/ uitzendkrachten:


Voor zelfstandige ondernemers en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen. Deze worden per individueel geval bekeken.

Zelfstandigen dienen tenminste twee jaar een onderneming te hebben gevoerd en hiervan een boekhouding te hebben bijgehouden.

Uitzendkrachten dienen minimaal in bezit te zijn van een Fase B/ 3 of Fase C/ 4 contract. Wij ontvangen graag minimaal 2 jaaropgave van uw dienstverband.

Borg: minimaal 3 maanden huur, maximaal 6 maanden huur. Dit wordt per individueel geval bekeken.

Betalingen vóór het tekenen van de huurovereenkomst:

 • De borg (deze krijgt u terug aan het einde van de huurperiode, mits de eindoplevering voldoende wordt bevonden door verhuurder).
 • De verhuurder kan om extra borg vragen, dit wordt per individueel geval bekeken.
 • Eerste maand huur.
 • Huurt u vanaf de 16e van de maand, dan vragen wij ook de opvolgende maand huur.

 • Komt u in aanmerking voor onze vrije sector huurwoning?
  Alle woningen met een (kale) huurprijs boven de € 710,68 zijn vrije sector huurwoningen. Daarvoor moet allereerst uw inkomen hoog genoeg zijn. U hebt een vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) of eventueel een jaarcontract in combinatie met een intentieverklaring. Bent u een zelfstandige ondernemer, dan toont u met de hierboven gevraagde documenten aan dat uw inkomen hoog genoeg is. U hebt uiteraard geen kredietregistratie. U gaat het huurcontract aan voor minimaal 1 jaar.

  De toewijzing:
  U dient de gevraagde documenten binnen 3 tot 5 werkdagen na de bezichtiging aan ons te overhandigen. Pas als alle gevraagde documenten bij ons zijn ingeleverd kunnen wij deze gaan beoordelen.

  Om een goede beoordeling te kunnen maken dienen al deze documenten compleet bij ons te zijn ingeleverd! Wanneer de aangeleverde documenten niet compleet zijn, wordt deze niet in behandeling genomen. Mocht blijken dat u de woning niet krijgt toegewezen, dan stellen wij u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte.

  Let op, wanneer u geselecteerd bent als onze nieuwe huurder(s) en wij gaan een huurovereenkomst voor u opmaken dan krijgt u daar bericht over. Als u daarna uw akkoord geeft maar er later toch vanaf ziet dan diendt u 50% tot 100% van de huursom (afhankelijk van het afzeg termijn) No Show kosten te betalen.

  Ondertekenen huurovereenkomst:
  De huurovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en nagekeken op eventuele onjuistheden. Is de huurovereenkomst door beide partijen correct bevonden dan wordt deze door beide partijen ondertekend. 1 exemplaar krijgt u (huurder) mee en 1 exemplaar blijft voor Cornerstone Vastgoed.
  Met deze huurovereenkomst dient u zich binnen 5 werkdagen in te schrijven bij de Gemeente.
  U dient een kopie van deze inschrijving binnen twee weken aan Cornerstone Vastgoed te overhandigen, dit kan per email naar verhuur@cornerstonevastgoed.nl of u levert het in bij ons op kantoor in de Van Musschenbroekstraat 145 te Den Haag.


  Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden

  Hebt u nog vragen? Bel dan naar 085-4884785 of stuur een email naar verhuur@cornerstonevastgoed.nl

  Powered by Pararius Office